Republika Slovenija
KAZALO: Slovenski portal biološke varnosti > Slovenija > Pristojni organi in službe > Carina
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Carina

V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005) carinski organ zaradi izvrševanja Uredbe 1946/2003/ES preverja v okviru običajnih kontrol, ali gensko spremenjene organizme spremljajo vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi 1946/2003/ES in sodeluje pri nadzoru čezmejnega gibanja s to uredbo določenih gensko spremenjenih organizmov z drugimi pristojnimi organi.

Kolofon