Republika Slovenija
KAZALO: Slovenski portal biološke varnosti > Slovenija > Strokovna podpora > Znanstveni odbor za sproščanje > Seznam članov
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

4. mandat (29.4.2015-29.4.2019)

 

Predsednica: dr. Jelka Šuštar-Vozlič

Namestnica predsednice: dr. Jelka Zabavnik-Piano

 

dr. Branka Javornik članica       

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Jelka Šuštar-Vozlič namestnica       

Kmetijski inštitut

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

 

dr. Borut Bohanec   član                  

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Maja Čemažar namestnica   

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

 

dr. Jana Žel članica      

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Mojca Milavec namestnica   

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Jana Ambrožič Dolinšek članica   

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Oddelek za biologijo

Koroška cesta 160

2000 Maribor

 

dr. David Stopar namestnik     

Biotehniška fakulteta

Katedra za mikrobiologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Vladimir Meglič član

Kmetijski inštitut

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

 

dr. Nina Gunde-Cimerman namestnica   

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Gregor Majdič član  

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

 

dr. Jelka Zabavnik-Piano namestnica     

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

 

dr. Nadja Kokalj-Vokač  članica 

Univerzitetni klinični center MB

Ljubljanska 5, 2000 Maribor

 

dr. Boris Zagradišnik      namestnik        

Univerzitetni klinični center MB

Ljubljanska 5, 2000 Maribor

 

dr. Marija Sollner Dolenc članica      

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

dr. Damjana Drobne       namestnica 

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Tatjana Avšič Županc  član     

Inštitut za nikrobiologijo in imunologijo, MF

Zaloška 4, 1000 Ljubljana

 

dr. Polona Jamnik  namestnica      

Biotehniška fakulteta,

Oddelek za živilstvo

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Nejc Jogan   član        

Biotehniška fakulteta

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Mojca Korošec namestnica

Biotehniška fakulteta,

Oddelek za živilstvo

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Janez Salobir       član     

Biotehniška fakulteta

Groblje 3, 1230 Domžale

 

dr. Drago Babnik  namestnik     

Kmetijski inštitut Slovenije

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

 

dr. Metka Filipič     članica         

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Peter Raspor   namestnik        

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Dušan Kordiš        član     

Institut Jožef Stefan

Jamova 39, 1000 Ljubljana

 

dr. Darja Barlič Maganja       namestnica        

Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42, 6310 Izola

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Kolofon