Republika Slovenija
KAZALO: Slovenski portal biološke varnosti > Slovenija > Strokovna podpora > Znanstveni odbor za zaprte sisteme > Seznam članov
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

 

4. mandat (29.4.2015-29.4.2019)

 

Predsednik: dr. Radovan Komel

Namestnik predsednika: dr. Peter Dovč

 

dr. Peter Dovč član     

Biotehniška fakulteta

Groblje 3, 1230 Domžale

 

dr. Simon Horvat namestnik   

Biotehniška fakulteta

Groblje 3, 1230 Domžale

 

 

dr. Kristina Sepčič  članica     

Biotehniška fakulteta,

Oddelek za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Marina Dermastia  namestnica      

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

 

dr. Irena Mlinarič Raščan   članica 

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

dr. Bojan Doljak namestnik       

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

 

dr. Radovan Komel     član     

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

dr. Jerica Sabotič  članica     

Institut Jožef Stefan

Jamova 39, 1000 Ljubljana

 

dr. Marko Dolinar        član     

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Jamova 39, 1000 Ljubljana

 

dr. Damjana Rozman  namestnica      

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

 

dr. Nina Cimerman     članica 

Krka d.d.

Železna cesta 10 c, 1000 Ljubljana

 

dr. Kristina Gruden     namestnica      

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

 

dr. Roman Jerala    član     

Kemijski inštitut

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

 

dr. Darja Žgur Bertok  namestnica      

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

 

dr. Alenka Gaberščik   članica     

Biotehniška fakulteta,

Oddelek za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Matjaž Kuntner     namestnik        

Biološki inštitut Jovana Hadžija,

ZRC SAZU

Novi trg 2, 1001 Ljubljana

 

 

dr. Alexis Zrimec     član     

Velika Loka 90

1290 Grosuplje, 1000 Ljubljana

 

dr. Bojana Žegura    namestnica      

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Kolofon